چالش های روابط عمومی اینترنتی

اینترنت یک مسیر همگانی است، مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری توزیع شده در سطح جهان که اطلاعات را با استفاده ار یک سری قوانین مشترک در سطح جهان مبادله میکند.اینترنت به سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی لازم از زندگی روزمره و یک رسانه بسیار موثر برای دستگاه ها و ارگان ها برای رساندن پیام های خاص به مشتریانشان بدون گذشتن از صافی رسانه هاست. میدل برگ معتقد است:( متخصصان روابط عمومی که واقعا ارتباطات اینترنتی را در درون استراتژی های روابط عمومی شان نمی گنجانند، در حال لطمه زدن به موکلانشان و رسانه ها میباشند.نادیده گرفتن نسل جدید رسانه ها بی لیاقتی و هم مرز با بی مبالاتی است.) همه ما میدانیم که استفاده از اینترنت در روابط عمومی ها یک امر ضروری و مهم است ولی باید با برنامه و اصولی همراه باشد و نکاتی در نظر گرقته شود. امروزه در حرفه روابط عمومی استفاده و بهره مندی از اینترنت با نوعی آشفتگی و عدم تعادل همراه شده است، تمام شرکت ها اعم از بزرگترین و کوچکترین آن ها دارای یک وب سایت است که از آن به عنوان (اولین نمای سازمان) یاد میکنند ولی باید به این مساله توجه داشته باشیم که روابط عمومی ها خود به عنوان چشم و گوش سازمان ها معرفی میشوند و باید آنها نمای سازمان را برای عموم نمایش دهند پس در اینجا میبینیم وب سایت ها به گونه ای مداخله گر وارد وظایف روابط عمومی ها شده اند.

اینترنت یک مسیر همگانی است، مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری توزیع شده در سطح جهان که اطلاعات را با استفاده ار یک سری قوانین مشترک در سطح جهان مبادله میکند.اینترنت به سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی لازم از زندگی روزمره و یک رسانه بسیار موثر برای دستگاه ها و ارگان ها برای رساندن پیام های خاص به مشتریانشان بدون گذشتن از صافی رسانه هاست.
میدل برگ معتقد است:( متخصصان روابط عمومی که واقعا ارتباطات اینترنتی را در درون استراتژی های روابط عمومی شان نمی گنجانند، در حال لطمه زدن به موکلانشان و رسانه ها میباشند.نادیده گرفتن نسل جدید رسانه ها بی لیاقتی و هم مرز با بی مبالاتی است.)
همه ما میدانیم که استفاده از اینترنت در روابط عمومی ها یک امر ضروری و مهم است ولی باید با برنامه و اصولی همراه باشد و نکاتی در نظر گرقته شود.
امروزه در حرفه روابط عمومی استفاده و بهره مندی از اینترنت با نوعی آشفتگی و عدم تعادل همراه شده است، تمام شرکت ها اعم از بزرگترین و کوچکترین آن ها دارای یک وب سایت است که از آن به عنوان (اولین نمای سازمان) یاد میکنند ولی باید به این مساله توجه داشته باشیم که روابط عمومی ها خود به عنوان چشم و گوش سازمان ها معرفی میشوند و باید آنها نمای سازمان را برای عموم نمایش دهند پس در اینجا میبینیم وب سایت ها به گونه ای مداخله گر وارد وظایف روابط عمومی ها شده اند.
میدانیم اینترنت میتواند یک هویت مستقل و متمایز را برای یک سازمان رقم بزند در همین راستا در اولین قدم روابط عمومی ها برای متمایز کردن خود از روابط عمومی های دیگر اقدام به طراحی وب سایت های حرفه ای میکنند و با استفاده از این مساله وارد رقابت با سازمان های دیگر میشوند ولی باید بدانیم تمایز کردن خود از دیگران کار ساده ای نیست و بسیاری از روابط عمومی ها در نیمه راه برای جداسازی خود از رقبایشان دچار مشکل میشوند و در آینده نزدیک مشاهده میکنیم وب سایت بدون هیچ کارایی رها میشود و صرفا فقط جهت پیام های تبلیغاتی از آن استفاده میشود.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که یک روابط عمومی چی باید برای انجام فعالیت جمع آوری خبر و اطلاع رسانی از تمام منابع درونی و بیرونی سازمان استفاده کند در صورتی که بسیاری از کارمندان روابط عمومی اینترنت را به عنوان اولین و حتی تنهاترین منبع تحقیقات سازمانی خود معرفی میکنند به خصوص کارمندانی که با تحصیلات روزنامه نگاری در روابط عمومی ها مشغول به فعالیت شده اند.
مساله مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که همیشه وب سایت ها زیر مجموعه روابط عمومی ها قرار میگیرند ولی بعضا مشاهده میکنیم متخصصان روابط عمومی از نظر علوم کامپیوتر، آشنایی با زبان خارجی و سواد رسانه ای در زمینه مسائل اینترنتی در سطح خوبی قرار ندارند و باید بدانیم که یکی از کارایی های اینترنت در روابط عمومی ها مخابره خبرهای IT &ICT در سطح سازمان هاست پس متخصصان روابط عمومی باید اطلاعات کافی برای اطلاع رسانی و توسعه فناوری اطلاعات را داشته باشند چرا که همین عدم آشنایی روابط عمومی ها از اطلاع رسانی و توسعه فناوری اطلاعات باعث میشود که این وظیفه را بر عهده سایر بخش های سازمان قرار دهند و چون سایر بخش ها هم از عهده چنین وظیفه مهمی بر نمی آیند باعث آشفتگی وظایف در بخش های مختلف سازمان میشوند و در انتها به سردرگمی و ناکارآمدی روابط عمومی ها منجر میشود.
تمام دستگاه های دولتی کشور در قالب تبصره 13 طرح تکفا، بودجه ای را سالاته برای توسعه IT &ICT در نظر میگیرند ولی
متاسفانه سالانه فقط 15 درصد این بودجه صرف این امر میشود و 85 درصد باقی اخبار مرتبط با فن آوری اطلاعات دستگاه های دولتی، توسط خبرنگاران کشف میشود. پس باید از هم اکنون زنگ خطر را به صدا درآورد، چون به نظر میرسد در کشور ما و در راه توسعه فناوری اطلاعات رکن مهم « اطلاع رسانی»در آخرین اولویت و کم اهمیت ترین درجه قرار گرفته است؛ موضوعی که قطعا کارشناسان امر با خطرات ناشی از آن به خوبی آشنا هستند.
پس خوب است که قبل به کارگیری اینترنت و بهره مندی از این ابزار ارتباطاتی در روابط عمومی ها در وهله اول با ارزش ها و معایب و مزایای آن آشنا شویم و در وهله دوم زمینه آموزش های لازم برای کارکنان روابط عمومی را فراهم آوریم تا در آینده چالش ها و مشکلات اینترنتی گریبان گیرمان نشود.
منابع:
1 -مقاله «روابط عمومی و اینترنت» آقای محمد مهدی فتوره چی
2-مفاله «روابط عمومی اینترنتی» نشریه کارگزار روابط عمومی