آفتاب

مقالات جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۱ مقاله

رهبر معظم انقلاب اسلامی که در گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی و اهتمام …

برای تغییر این وضع باید نظم ذهنی گذشتهء سنتی و ذهنیتها اصلاح …

یکی از آسیب های اساسی در حوزه فرهنگ عمومی کشور، مطلق دانستن برخی …

از دهه ها قبل این سخنی رایج میان جامعه شناسان سیاسی در ایران بوده …

استقلال در سیاست یعنی چه ؟ تقریبا تمام جوامع در یکپارچگی (هترومونی) …

سنجش و اندازه‌گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور …

هدف مقاله حاضر شناساندن معنی و مفهوم تجربه و دانش سیاسی تجربی، …

بررسی شکل گیری مفاهیم ملت، هویت ملی (اقتدار ملی)

جامعه شناسان بشر را موجودی اجتماعی توصیف کرده اند. بدین معنی …

از چشم‌انداز جامعه شناسی سیاسی، عرصه سیاست در هر جامعه مبتنی …

در اواخر سال ١٩۶٠ روانشناسی بنام ستنلی میلگرم (Stanley Milgram) دست به …

در جوامع مدرن وقتی صحبت از حزب به میان می آید، تصویری که در اذهان …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۱ مقاله

وبگردی