> مقالات علوم انسانی | مدیریت و خدمات اداری | صفحه ۳
آفتاب

مقالات مدیریت و خدمات اداری

نمایش ۴۱ تا ۶۰ از ۵,۱۹۶ مقاله

پس از مردم آمریکا، مردم جمهوری خلق چین، بیش‌ترین سهم پرتال‌های …

امروزه فرآیند بازاریابی وجدان کاری تولید محسوب شده و اثر بخشی …

دراین مقاله به اهمیت رابطه ومدیریت ارتباط بامشتری پرداخته شده …

نمایش ۴۱ تا ۶۰ از ۵,۱۹۶ مقاله

وبگردی