> مقالات علوم انسانی | مدیریت و خدمات اداری | صفحه ۲
آفتاب

مقالات مدیریت و خدمات اداری

نمایش ۲۱ تا ۴۰ از ۵,۱۹۶ مقاله

متن تشکر از همکار | اینک که به آخر سال نزدیک شده ایم، برای تقدیر …

تبریک روز پرستار به خواهر | امروز سوم بهمن 1396 ولادت حضرت زینب …

در این نوشتار ۵ توصیه جدید و عالی آمده است که موفقیت در کسب و کار …

بکار بردن دقت در انجام کار و احساس مسئولیت در انجام وظایف محوله …

وقتی انتخاب کارکنان براساس تخصص لازم و شایسته سالاری انجام نشود …

یکی ار روشهای برقراری ارتباط با مدیران، سرپرستان و همکاران در …

آموزش های آگاهی بخش پیشگیرانه و آمادگی آفرین سهم به سزایی در …

وقتی کارمند و یا کارگری در یک سازمان دچار مشکل شده یا یا برخورد …

وقتی در مدیریت کارکنان، به موضوع اعتیاد یکی از افراد کلیدی مواجه …

وجود رابطه مستقیم و معکوس بین واژه های کلیدی یعنی کیفیت زندگی …

نمایش ۲۱ تا ۴۰ از ۵,۱۹۶ مقاله

وبگردی