آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کلیات فلسفه

جستجوی دقیقتر در :

فلسفه و منطق (۲)  |  ایران (۱)  |  دین و اندیشه (۱)  |  علوم اجتماعی (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶ مورد در ۰ ثانيه

ارسطو و فلسفه اولی

ارسطو و فلسفه اولی

به اعتقاد ارسطو نمی توان صرفا کلیات معقول را موجود واقعی دانست و وجودشان را مستقل شمرد و جزئیات یعنی محسوسات را از آنها جدا و موهوم و غیر حقیقی و نمایش ظاهری معقولات فقط با پرتو یا مثبت به آنها انگاشت؛ زیرا جدایی کلیات از جزئیات تنها ذهنی است و وجه خارجی ندارد.

از اجمال تا تفصیل  چرا احمدی نژاد نفی می کند؟

از اجمال تا تفصیل چرا احمدی نژاد نفی می کند؟

آیا احمدی نژاد از فلسفه اجتماعی و برنامه ای مدون و مبتنی بر مبانی فکری خود بهره می برد؟ آیا مدیران او منطبق بر او حرکت می کنند؟ آیا اصولاً خود او می داند که از فرهنگ و اقتصاد و سیاست چه می خواهد؟ و حرف های خوب و کلیات انقلابی او چگونه در عمل در لباس نهاد و نظم آراسته می شود؟ جامعه مطلوب احمدی نژاد چه شکل و ترکیبی دارد جایگاه عقل و افتصاد و علم مدرن و تکنیک جدید در آن چیست و این مؤلفه ها چه نسبتی با فقر و عدل و عقل الهی دارد؟

سرچشمه های حکمت ماندگار

سرچشمه های حکمت ماندگار

در زیر نگاهی داریم به چند کتاب منتخب در حوزه کلیات فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و دین که ازنظر شما گرامیان می گذرد. امید که دست اندرکاران حوزه کتاب و بخصوص اهل فرهنگ و کتاب با نقد و ارزیابی های خود این صفحه را در تحلیل نوع داوری و نحوه انتخاب کتاب های سال یاری رسانند.

سرگرمی

وبگردی