آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : نقادانه

جستجوی دقیقتر در :

فلسفه و منطق (۷)  |  ادبیات و شعر (۴)  |  دین و مذهب (۳)  |  علوم اجتماعی (۳)  |  کتاب و نشر (۳)  |  اقتصاد نظری (۲)  |  ایران (۲)  |  سینما (۲)  |  علوم سیاسی (۲)  |  فرهنگ (۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴۲ مورد در ۰ ثانيه

جای خالی جامعه شناسی نقادانه

جای خالی جامعه شناسی نقادانه

جامعه شناسی از گرایش های مسلط و احتمالی گزارش می دهد. من چشم خود را روی دستاوردهای اندک جامعه شناسان طی سال های اخیر نمی بندم و اگر نقدی بر علوم انسانی وارد می کنم منظورم علوم انسانی است که طی سال های گذشته دچار سترونی شده است. علوم انسانی در ایران مشتمل بر رشته هایی چون فلسفه و تاریخ در صد سال گذشته دچار سترونی شده و هرچه زمان گذشته بر این سترونی افزوده و هر روز خوشه علوم انسانی نسبت به گذشته نحیف تر شده است. ما در ایران علوم انسانی بی ربط و باربط داریم. نزدیک به ٨٠ درصد علوم انسانی ما بی ربط است که مملو از بدآموزی است و شامل گزاره ها و جملاتی است که هیچ پشتوانه علمی و نظری ندارد. به طورمثال سال هاست گفته می شود اصلاحات ارضی سبب نابودی کشاورزی در ایران شده است درحالی که با مراجعه به آمار مشاهده می کنیم اصلاً چنین چیزی وجود نداشته است. بااین حال اگر هم امیدی به علوم انسانی وجود داشته باشد در گروی همان ٢٠ درصد علوم انسانی باربط است. احمد اشرف نیز از جمله استادانی است که در این پارادایم قرار دارد. در ادامه بیشتر بخوانید:

علی ع در حکومت خود چه کرد که نماد عدالت برای همه تاریخ شد؟

علی ع در حکومت خود چه کرد که نماد عدالت برای همه تاریخ شد؟

قصه سوده همدانی تابلوی علی شناسی است. آن گاه که نقادانه به سراغ معاویه رفته و مظالم ناشی از بی توجهی وی به مدیرانش را گوشزد می کند و با تهدید منتقد مواجه می شود و در قالب زبان شعر گریزی به امام علی می زند که عدالت با او مدفون شد و خاطره ای نقل می کند که در زمان حکومتش یکی از مأموران برای جمع آوری صدقات آمده و به مردم ستم کرده شکایت پیش علی بردند؛ به محض اطلاع شروع به گریه کرده و می گوید «پروردگارا! تو گواهی من هیچ گاه نگفته‏ام این مأموران بر مردم ستم کنند و حق تو را رها کنند». آن گاه کارگزار خاطی را توبیخ کرده و به مراعات حقوق مردم اصرار وسواس گونه ورزیده است

حد ادعای مدل های اقتصادی را بشناسیم

حد ادعای مدل های اقتصادی را بشناسیم

در مورد اثر افزایش نرخ ارز روی بهبود شرایط برای صادرکننده ها نوشته بودم بازخوردهای نقادانه ای داشت! اکثر انتقادهایی که نوشته شد به نظرم به یک مساله مهم تر بر می گشت و آن هم اینکه یک مدل اقتصادی چه چیزهایی به ما یاد می دهد؟ و از آن مهم تر چه چیزهایی به ما یاد نمی دهد! و در نتیجه یک اقتصاددان کی حق ندارد با یک مدل یک سیاست برای دنیای واقع پیشنهاد بدهد؟

جوان امروز و برداشت های زودگذر

جوان امروز و برداشت های زودگذر

تلقی انسان ها در مورد موضوعات پیرامون آنها بعضا به شکل واکنشی نمود می یابد؛عکس العملی نسبت به یک مقوله که از نظر جامعه شناسی طبیعی بوده و درعین حال درباره حق بودن یا نبودن آن درگزاره های نقادانه حرف و حدیث هایی را برمی انگیزد.

اوضاع جامعه علمی ما و راه بهبود آن

اوضاع جامعه علمی ما و راه بهبود آن

در این اثر کوشش کرده ایم تا به اوضاع حاکم بر پژوهش ها دانشگاه ها همایش ها و کنفرانس ها و مراکز علمی و پژوهشی جامعه ما با نگاهی نقادانه بنگریم و برخی از عوامل ساختاری آن را شناسایی و ارزیابی کنیم...

نگاهی نقادانه به آگهی های تجاری در تلویزیون

نگاهی نقادانه به آگهی های تجاری در تلویزیون

امروزه هر کسی که پای تلویزیون می نشیند – حتی اگر برای تماشای یک سریال تلویزیونی وطنی باشد بیش از آنکه درگیر داستان فضا و پیام های مستتر آن باشد در معرض تصاویر بسیار زیاد پرسرعت و رنگارنگی قرار می گیرد که قبل از آن برنامه یا بین آن از جلوی چشمانش رژه می رود.

سیر جریان روشنفکری در ایران

سیر جریان روشنفکری در ایران

از مباحثی که ذهن بسیاری اندیشمندان علوم انسانی را به خود معطوف داشته مسئله سابقه پایگاه و جایگاه روشنفکری در ایران است. در این نوشته کوتاه می کوشیم که با نگاهی علمی و نقادانه جریان روشنفکری در ایران را کالبد شکافی کنیم.

جواب معمای کیستیِ بت بزرگ کعبه یعنی هُبل همان اسماعیل است

جواب معمای کیستیِ بت بزرگ کعبه یعنی هُبل همان اسماعیل است

در مقاله تاریخ و ریشه خانواده سلطنتی خزیمه در ایران که نگاهی نقادانه به مقاله دکتر پیروز مجتهد زاده امیر حسین خان خزیمه علم از سوی حسن بایگان است راجع به بت هُبل و قبیله عرب منسوب به وی یعنی خزیمه مطالبی از تاریخ کامل ابن اثیر و تاریخ طبری نقل شده است که می تواند ما را در شناسایی اصل این بت مرموز یاری رساند.

آزادی در خاک نقدی بر مبانی فلسفی لیبرالیسم

آزادی در خاک نقدی بر مبانی فلسفی لیبرالیسم

قصد مکتوب حاضر آن است که با نگاهی نقادانه اصول فکری و فلسفی لیبرالیسم را مورد بررسی قرار دهد. از این رو ضمن بررسی مبانی معرفتی لیبرالیسم از اومانیسم و آزادی و تسامح به عنوان اصول مهم این مکتب فکری سخن به میان می آید و مؤ لف در همین راستا با تفصیل بیشتری جوانب موضوع آزادی را مورد تحلیل قرار می دهد و مباحثی چون تعریف آزادی انواع آزادی لزوم آزادی و حد آزادی را در این زمینه طرح و نقد می کند و در ادامه مطلب را با بررسی موضوع تسامح و تساهل به پایان می برد.

 پایان فلسفه و وظیفه تفکر

پایان فلسفه و وظیفه تفکر

تحقیقی است که محققان و متعلمان هر دو را به کارآید. محققان فلسفه می توانند از این اثر بهره مند شوند زیرا که مولف آن در واقع خواسته است با نگارش این رساله کوتاه نگاه نقادانه ای به اندیشه پیشین خود در باب موضوع هستی و زمان داشته باشد و متعلمان علوم انسانی و خصوصاً فلسفه می توانند از این اثر توشه برگیرند زیرا مولف در این اثر به نحوی دیگر نیز خواسته است جایگاه فلسفه در عصر حاضر و نسبت آن با علوم دیگر و وظیفه تفکر و اندیشیدن را در این جهان توسعه یافته که مستغرق تفکر عقلانی تکنیکی است مشخص و معین نماید.

دری گشوده بر تمامی درها

دری گشوده بر تمامی درها

دفرمالیسم یکی از پیامدهای بزرگ گُسست از سنن ادبی محسوب می شود. رهیافتی نقادانه است که در دو شاخه نظریه پردازان محفل زبان شناسی مسکو و گروهی از منتقدان آمریکایی شکل گرفته و نمو یافته است. گروه نخست را فرمالیست های روس و گروه دگر را به صورت عام فرمالیست ها و منتقدان نو می نامند. تا پیش از حضور فرمالیسم نقد ادبی پیوندی راسخ با تحقیقات غیرادبی داشت.

زیبایی و زیبایی شناختی فلسفی در هنر و ادبیات مدرن

زیبایی و زیبایی شناختی فلسفی در هنر و ادبیات مدرن

منتقدان زیبایی شناسی بر این باورند که زیبایی شناسی را نباید به صورت غیر نقادانه به حوزه ی آثار هنری و انتقادی دیگر فرهنگ ها و دوره ها بسط داد. از این منظر سخن گفتن از زیبایی شناسی قرون وسطایی یا زیبایی شناسی خوش نویسی ژاپنی به معنی مقید ساختن این گفتمان ها و موضوعات به نظام ارزش های اروپایی مدرن غربی است.

نگرشی نقادانه به ذن بودایی از دیدگاه توحیدی

نگرشی نقادانه به ذن بودایی از دیدگاه توحیدی

ذن بودایی شکل مهایانه ۱ بودایی است که عمدتاً در ژاپن یافت می شود؛ اما در سال های اخیر رشد فزاینده ای در کشورهای غربی بویژه ایالات متحده داشته است. اصطلاح ذن از نظر لغوی به معنای مراقبه است و از واژه چینی chan و این واژه هم از واژه سنسکریت dhyana که درزبان پالی jhana نام دارد اخذ شده است. ذن بودایی به دنبال اشراق کامل در معنای بودایی آن می باشد.

چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

در این مقاله دستوری محتوائی تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران مشکلات کار آموزشی پژوهشی را ناشی از چهار مشکل عدم مناسبت جامعه شناختی عدم مناسبت فرهنگی عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی معرفی شود.

اخلاق نقد

اخلاق نقد

یکی از محورهای اساسی در هر پژوهشی مسئله نقد و بررسی است. یعنی نقد فرضیه خود و فرضیه های رقیب. مواجهه نقادانه با آراء و اندیشه ها از مهمترین عوامل اثر بخش تفکر به طور کلی است. اما نظریه رقیب را چگونه می توان نقد کرد؟ پاسخ به این سوال در گرو این است که ما مراد خود را از مفهوم نقد مشخص سازیم تا در مرحله بعد به سراغ فرآیند نقد برویم از این رو در ابتدا عرایض خود بفرمایید که منظور از نقد چیست؟

سرگرمی

وبگردی