آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : معبد آناهیتا کجاست

جستجوی دقیقتر در :

میراث فرهنگی و تاریخی (۴)  |  تاریخ و جغرافیا (۱)  |  جغرافیا (۱)  |  گردشگری (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۷ مورد در ۰ ثانيه

photo not available

جغرافیا و توسعه ـ سال هشتم شماره ۱۷ بهار ۱۳۸۸

▪ برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی ▪ تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور ▪ بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران

دولتمداری ساسانیان

دولتمداری ساسانیان

ساسانیان پارسی نژاد بعد از اشکانیان طی سال های ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی امپراتوری وسیع و مقتدری از ایران ساختند. ساسان متولی معبد آناهیتا در اصطخر فارس با دختری از خاندان بازرنگی ازدواج کرد. بعدها پسرشان بابک با کودتایی قدرت را از دست پدرزنش بیرون آورد.

معبد آناهیتا کنگاور  کرمانشاه

معبد آناهیتا کنگاور کرمانشاه

معبد آناهیتا بزرگترین بنای سنگی ایران است و شیوه ی ساخت معماری آن شامل رواق های سرپوشیده طویل در چهار سوی صحن وسیع مستطیل شکل تعداد زیادی ستون های تناور و کم ارتفاع در دو سوی رواق ها فضای کوچک مستطیل شکل در شرق صحن بزرگ در میان بنا های تاریخی و یادمانی کشور منحصر به فرد است.

سرگرمی

وبگردی