آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : قرص دمیترون برای چی خوبه

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟ | دی سیکلومین در شکلهای شربت و قرص و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو برای دردهای روده ای و شکمی در دوران نوزادی و همینطوز دردهای دوران قاعدگی مصرف می شود.

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟

شربت دی سیکلومین برای کودکان برای چیست؟ | دی سیکلومین در شکلهای شربت و قرص و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو برای دردهای روده ای و شکمی در دوران نوزادی و همینطوز دردهای دوران قاعدگی مصرف می شود.

سرگرمی

وبگردی