آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : شركت های فراملیتی

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد بین الملل (۴)  |  اقتصاد نظری (۲)  |  محیط زیست (۲)  |  بازاریابی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۹ مورد در ۰ ثانيه

جایگاه تبلیغات در قرن بیست و یکم

جایگاه تبلیغات در قرن بیست و یکم

پس از انقلاب صنعتی به دلیل بالا رفتن حجم تولیدات و کاهش فروش کالا و محدودیت در بازارهای محدود داخل مرزهای کشور و به وجود آمدن شرایط تنگاتنگ رقابتی در هر شغل در سطح جهانی و ایجاد انگیزه های خرید در خریداران نیازهای واقعی و کاذب و با به صحنه آمدن شرکت های فراملیتی اولا به دلیل تولید انبوه تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت و بیشتر محصولات استاندارد و یک شکل شد.

جهانی سازی نو لیبرالیستی و مقاومت مردمی

جهانی سازی نو لیبرالیستی و مقاومت مردمی

طبق خبرهای رسیده چند شرکت فراملیتی در بخش هایی از ایالت اوکساکای مکزیک از طریق کلاهبرداری و ارائه مدارک جعلی توانسته اند برخی از قبایل سرخپوست غیر اسپانیایی زبان را وادار سازند تا طی قرار دادهای ۶۰ ساله ی اجاره زمین ها و منابع وابسته به آنها را تصرف نمایند. قرار است این زمین ها تبدیل به منطقه تولید برق از طریق ژنراتورهای بادی گردند.

جهانی شدن و آمار

جهانی شدن و آمار

آمار معمولا و به طورکلی می تواند تصویری نسبتا دقیق از گذشته ها و فعالیت های نسبتا سنتی جامعه ارائه دهد و آمارهایی که پدیده های جدید نظیر ورود کالاها و خدمات جدید به بازار تغییر ساختار تجاری شرکت ها ورود تکنولوژی ها و بین المللی شدن اقتصاد فراملیتی شدن شرکت ها و از بین رفتن مرزهای گمرکی را به تصویر می کشند از چندان دقتی برخوردار نیستند و این را از ویژگی های ذاتی آمار می توان قلمداد کرد.

جهانی سازی و دمکراسی

جهانی سازی و دمکراسی

گات و به دنبال آن موافقتنامه های تجارت آزاد به شرکت های فراملیتی اجازه ی اعمال حق مالکیت انحصاری بر کشاورزی بومی و محلی را می دهد. از این راه کشاورزی تجاری راحت تر می تواند بر روی جوامع بومی خودکفا چنگ بیندازد و منابع آن ها را به انحصار خود درآورد.

الگوی مصرف و هویت فرهنگی

الگوی مصرف و هویت فرهنگی

مصرف کالاها و خدمات مصرفی علایمی است که کدهای اصلی جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادی و اجتماعیش ـ به آنها معنا می بخشد . لذا حوزه مصرف حوزه ای مهم در تشکیل ذهنیت ها و ارزش های منبعث از فعالیت های شرکت های فراملیتی است زیرا نماد مصرف یا کد اشیای مصرف شده ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی اند.

استثمار انسان  با انسان

استثمار انسان با انسان

مهمترین عرصه جهانی شدن اقتصاد است ؛ چرا که جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی صورت گرفته و اکثر موافقت ها و مخالفت ها با بحث جهانی شدن در این جنبه مطرح است . مهمترین نمود جهانی شدن اقتصادی حضور فزاینده شرکت های چند ملیتی و فراملیتی است که درصد زیادی از تولید و تجارت جهانی را در دست دارند.

photo not available

محیط زیست در چنبره جهانی سازی

اصول پایه جهانی سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تکیه بر صادرات یکسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد این اصول با حاکمیت ملی و ارزش های فرهنگی جوامع در تضاد است. در کشاکش این تضاد منافع است که دست های نه چندان پنهان شرکت های فراملیتی در تنظیم و هدایت سیاست های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست داخلی و خارجی کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا دیده می شود. بنابراین شرکت های چند ملیتی بزرگ هستند که از فرآیند جهانی سازی منتفع می شوند نه ملت ها و نه محیط زیست.

photo not available

محیط زیست در چنبره جهانی سازی

اصول پایه جهانی سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تکیه بر صادرات یکسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد این اصول با حاکمیت ملی و ارزش های فرهنگی جوامع در تضاد است. در کشاکش این تضاد منافع است که دست های نه چندان پنهان شرکت های فراملیتی در تنظیم و هدایت سیاست های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست داخلی و خارجی کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا دیده می شود. بنابراین شرکت های چند ملیتی بزرگ هستند که از فرآیند جهانی سازی منتفع می شوند نه ملت ها و نه محیط زیست.

سرگرمی

وبگردی