آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سنتی فراموش شده در نوروز

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

آداب و رسوم عید نوروز در زمان قدیم

آداب و رسوم عید نوروز در زمان قدیم

نـوروز جشن شکوهمـند ایران باستان گــویای پیـشینه ی تابناک میهن ما و جلوه ای مهم از فرهنگ غنی قـوم ایران است. نوروز که قرن های دراز است بر همه جشن های جهان فخر می فروشد از آن روسـت که یک قــرارداد مصنـوعی اجتماعـی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست.

سرگرمی

وبگردی