آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : تبعیض جنسیتی

جستجوی دقیقتر در :

زنان (۹)  |  اقتصاد نظری (۳)  |  آموزش و پرورش (۲)  |  علوم اجتماعی (۲)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۲)  |  اقتصاد بین الملل (۱)  |  بانوان (۱)  |  بانک و بیمه (۱)  |  بهداشت روان (۱)  |  حقوقی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲۵ مورد در ۰ ثانيه

چرا بیماران علیه پزشکان و روان پزشکان خشونت به خرج میدهند؟چرا در تبریز به روانپزشک با چاقو حمله شد؟

چرا بیماران علیه پزشکان و روان پزشکان خشونت به خرج میدهند؟چرا در تبریز به روانپزشک با چاقو حمله شد؟

می دانیم که خشونت بیماران علیه کادر درمان از پزشک گرفته تا پرستار و بهیار و حتی نگهبان ورودی مراکز درمانی در همه جای جهان وجود دارد. در میان پزشکان متخصص بیشترین تجربه اعمال خشونت در میان پزشکان طب اورژانس و سپس روان پزشکان دیده می شود

قانون در برابر خشونت های روانی  جسمی  مالی و جنسی که مردان علیه زنان انجام میدهند  چه پاسخی دارد؟

قانون در برابر خشونت های روانی جسمی مالی و جنسی که مردان علیه زنان انجام میدهند چه پاسخی دارد؟

همسرآزاری پدیده ای است که از زمان های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی جسمی مالی و جنسی ازجمله خشونت هایی است که مردان علیه زنان انجام می دهند.

چرا در بازار کار نابرابری جنسیتی داریم؟نگاه بازار کار و جامعه به دختران مجرد و زنان چگونه است؟دولت چه راهکاری در جهت رفع این نابرابری دارد؟

چرا در بازار کار نابرابری جنسیتی داریم؟نگاه بازار کار و جامعه به دختران مجرد و زنان چگونه است؟دولت چه راهکاری در جهت رفع این نابرابری دارد؟

کم کاری و بی توجهی دولت و بازار کار در تعریف فرصت های شغلی مناسب و برابر برای زنان آنان را به سوی اشتغال در بخش خصوصی و غیررسمی با دستمزدهای نابرابر و بدون حمایت بیمه سوق داده است. سودجویی بخش خصوصی در کنار عدم نظارت دولت و نبود قانون شفاف در این حوزه به ناامنی ها فسادها و تبعیض در محیط کار برای زنان دامن زده است.همه اینها در شرایطی صورت می گیرد که استفاده از نیروی جوان موثر و تحصیلکرده زنان برای توسعه و رشد اقتصادی ضروری است و جامعه ایران هرگز در طول تاریخ خود چنین فرصتی نداشته که بتواند از سرمایه انسانی ای که جمعیت دختران دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با مردان فراهم کرده بهرمند شود.

زنان  آموزش و خشونت خانگی  هنوز هم مباحث مطرح روز هستند

زنان آموزش و خشونت خانگی هنوز هم مباحث مطرح روز هستند

خشونت علیه زنان و به طور خاص خشونت خانگی که امروزه به عنوان یکی از معضلات اصلی اجتماعی در بسیاری از جوامع در مرکز توجه بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی و دولتمردان قرار گرفته است پیشینه ای به اندازه تاریخ بشر دارد و پدیده ای نوظهور نیست. این پدیده در حقیقت به چرخه ای معیوب مبدل شده است که با گذشت قرن ها و ظهور نسل های جدید بشر همواره در حال تکرار آن است.

تبعیض جنسیتی را در محل کار کاهش دهیم

تبعیض جنسیتی را در محل کار کاهش دهیم

نتیجه تحقیقات متعدد ثابت کرده است تقریبا نیمی از تفاوت میزان درآمد شغلی زنان و مردان خانم ها حدود ۲۰ درصد کمتر از آقایان حقوق می گیرند به گرایش و انتخاب شغلی خانم ها مرتبط است و این پدیده را سیاست جداسازی نام نهاده اند.

اثرات منفی تفکیک کتاب های درسی

اثرات منفی تفکیک کتاب های درسی

در شرایطی که اغلب کنوانسیون های جهانی در حوزه ی حمایت از زنان بر این نکته تأکید دارند که باید سازوکاری در امر آموزش دیده شود تا کم ترین تبعیض جنسیتی در حوزه ی تعلیم و تربیت دیده شود این روزها مسئولان آموزش و پرورش ایران به مباحث بدیعی برای ایجاد شکاف جنسیتی میان دختران و پسران دست یافته اند...

مشکلات زنان در محیط های کاری

مشکلات زنان در محیط های کاری

در سال های قرن بیستم و به دنبال حضور روزافزون زنان در محیط های کاری ترکیب جنسیتی نیروهای شاغل در سازمان ها و ادارات و کارخانجات اکثر کشورهای دنیا دستخوش تغییرات زیادی شد؛ اما همچنان مشکلاتی نظیر حقوق کمتر زنان ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی تبعیض های جنسیتی و در نهایت سوءاستفاده ها و آزارگری های جنسی زنان شاغل را رنج می دهد.

نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی

نابرابری های جنسیتی در جوامع امروزه و گذشته به شکلهای مختلف و به صورت چشمگیری قابل رویت بوده و هست به طوری که هم اکنون که جامعه ها رو به برابری و یکسان سازی زن و مرد پیش می رود ولی هنوز این تبعیض ها به چشم خورده می شود و تا کنون مطاب زیادی درباره این موضوع نوشته شده اما درعمل چندان کار ساز نبوده است...

تبعیض های جنسیتی در المپیک

تبعیض های جنسیتی در المپیک

اگرچه تلاش های فراوانی برای رسیدن به برابری جنسیتی و افزایش تعداد زنان ورزشکار در المپیک صورت گرفته اما هنوز هم بین تعداد زنان و مردان در بسیاری از رقابت ها خصوصا میان مدیریت فدراسیون ها اختلاف زیادی وجود دارد و شاهد ادامه تبعیضات جنسی هستیم.

مهارت هایی که زندگی را آسان می کنند

مهارت هایی که زندگی را آسان می کنند

مشکلات و گرفتاری هایی چون ایدز بیماری های واگیردار الکل تنباکو داروها دیگر مواد مخدر جدید جنگ ناامنی سیاسی و اجتماعی بیکاری سوءاستفاده های جنسیتی تبعیض های نژادی و جنسی و... مواردی هستند که می توانند فرد را به سوی نابودی سوق دهند.

حقیقتی به نام بانکداری زنان

حقیقتی به نام بانکداری زنان

یکی از زنان موفق در حوزه مدیریت بانک ها شرلی مورهد مدیر مالی ارشد بانک کالیفرنیاست کسی که در سال های دهه ۱۹۸۰ وارد فعالیت بانکی شد و در دهه ۱۹۹۰ به بالاترین رده های مدیریتی و اجرائی بانک متبوع خود رسید. با این حال او نیز بر این واقعیت تلخ تأکید می کند که هنوز هم تبعیض های جنسیتی در حوزه بانکداری بسیاری از کشورها حتی کشورهای صنعتی و توسعه یافته وجود داشته و دارد.

مغایرت صریح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها با قانون اساسی

مغایرت صریح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها با قانون اساسی

قانون اساسی ایران نیز در اصل سوم خود بر وظیفهء دولت مبنی بر تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی سطوح مادی و معنوی و تامین حقوق همه جانبهء افراد اعم از زن ومرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است.

توازن واقعی را برقرار کنیم

توازن واقعی را برقرار کنیم

برابری جنسیتی همچنین به معنی عدم استفاده از ادبیات و زبان تبعیض آمیز ساعات کاری قابل تغییر برخورداری والدین از مرخصی امکان حضور برابر در رسانه های گروهی اتخاذ سیاست هایی علیه به کارگیری تمامی اشکال زور و اجبار در محیط کار دسترسی برابر به اتحادیه های کارگری و سازمان های حرفه ای و مشارکت در ارگان های تصمیم گیرنده آنها است.

اقتصاد و تبعیض جنسیتی

اقتصاد و تبعیض جنسیتی

از زمان پیدایش دنیای مدرن بسیاری از نهادهای موجود در نظام های اجتماعی دستخوش تغییراتی شده اند. این تغییرات گاه به صورت بروز انقلاب و گاه در قالب فرایندهای اصلاحی آرام یا به زبان فون هایک تکاملات فرهنگی به وقوع پیوسته و بشر را در چهارچوب های جدید زندگی جمعی قرار داده اند.

اقتصاد و تبعیض جنسیتی

اقتصاد و تبعیض جنسیتی

از زمان پیدایش دنیای مدرن بسیاری از نهادهای موجود در نظام های اجتماعی دستخوش تغییراتی شده اند. این تغییرات گاه به صورت بروز انقلاب و گاه در قالب فرآیندهای اصلاحی آرام یا به زبان فون هایک تکاملات فرهنگی به وقوع پیوسته و بشر را در چهارچوب های جدید زندگی جمعی قرار داده اند.

سیاه   سفید   خاکستری

سیاه سفید خاکستری

اگر در یک تعریف ساده شده جنبش زنان را به معنای مجموعه فعالیت های فعالان امور زنان برای ایجاد تغییر حول مسئله تبعیض و نابرابری جنسیتی بدانیم مدت ها است در بین همه فعالان جنبش زنان در ایران این توافق وجود دارد که قوانین باید اصلاح شوند.

زنان در رسانه های جمعی غرب

زنان در رسانه های جمعی غرب

تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگ یکی از اصلی ترین طرح های پژوهشی در نظریه فمینیستی معاصر بوده است. فمینیست ها با تحلیل جنبه های فرهنگ کوشیده اند مناسباتی را تشخیص دهند که از طریق آنها ارزش ها و هنجارهای مردسالارانه در جامعه باز تولید می شود و تداوم می یابد.

photo not available

روز جهانی زن و زنان ایرانی

پنجاه سال از تجربه برنامه ریزی توسعه محور در ایران می گذرد. در نیم قرن گذشته تاکید بر رشد اقتصادی هدف غالب برنامه های توسعه کشور بوده است. شاید در این مدت تصور غالب آن بوده که توسعه اقتصادی و رشد درآمدها به تحقق برابری و عدالت در همه حوزه های سیاسی و اجتماعی از جمله عدالت و برابری جنسیتی خواهد انجامید اما نه تنها تجربیات ملی بلکه بررسی هایی که در سطح جهانی نیز انجام شده نشان می دهد که رشد اقتصادی گرچه شرط لازم است اما جوابگوی تعارض ها و تبعیض های موجود نیست و قادر نخواهد بود نابرابری های جنسیتی را برطرف سازد.

سرگرمی

وبگردی