زمانى موسيقى در دست طبيبان وسيله‌اى براى تسخير امراض و اشباح مزاحم و خروج آنها، با حرکات و آواهاى موزون بود. روزگارى ديگر در انديشهٔ يونانيان براى تنظيم هارمونى عناصر بدن بکار مى‌رفت.


موسيقى درمانى عبارت است از راه و روش استفاده از موسيقى براى ايجاد آرامش، خوشي، سلامت و توانايى فردى و اجتماعي.


موسيقى‌ درمان‌ها در قالب يک تيم درمانى عمل مى‌کنند که تشکيل يافته از پزشکان، روانپزشکان، مددکاران اجتماعي، فيزيوتراپيست‌ها و مربيان.


فعاليت‌هاى موزيکى مورد استفاده در جريان درمان شامل آواز خواندن، نواختن ساز، گوش دادن به موسيقي، تصنيف و ساختن آهنگ، حرکت با موسيقى و ... مى‌باشد. موسيقى درمانى بيماران را از همهٔ سنين تحت درمان قرار مى‌دهد.