چاپ اسکرين از جمله چاپ‌هاى شابلونى است. بدين‌ترتيب که بعد از رسم طرح و رنگ‌‌آميزي، براى هر رنگ يک شابلون تهيه مى‌شود و روش تهيهٔ شابلون بدين‌صورت است که بعد از کشيدن تورى روى يک چهارچوب مطابق با طرح موردنظر و رنگى که مى‌خواهيم براى آن شابلون تهيه کنيم، قسمت‌هايى از تور را که نمى‌خواهيم رنگ از آن عبور کند به‌وسيلهٔ رنگ خميرى يا لاک مى‌پوشانيم؛ بعد از تهيهٔ شابلون براى رنگ‌هاى ديگر کار چاپ توسط رنگ‌هاى با غلظت زياد انجام مى‌پذيرد. روش چاپ به اين صورت است که پس از قرار دادن شابلون توري، رنگ را روى آن مى‌کشند که در نتيجه رنگ از قسمت‌هاى باز عبور کرده و روى سطح موردنظر مى‌رسد. اين چاپ بر طيف گسترده‌اى از بافت‌هاى سطحى مانند مقوا، کاغذ، پارچه، پلاستيک و فلز قابل چاپ است.