- جشنوارهٔ سينما و زن:

نخستين جشنوارهٔ سينما و زن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى چهارمحال و بختيارى با همکارى استاندارى آن استان و دفتر برنامه‌ريزى و پيگيرى جشنواره‌هاى موضوعى بنياد سينمايى فارابى از ۲۸ تا ۳۰ تيرماه ۱۳۸۱ در شهر کرد برگزار شد.


- جشنوارهٔ اجتماعي:

سومين جشنوارهٔ سينماى اجتماعى آبادان در سال ۱۳۸۰ برگزار شد و چهارمين دورهٔ آن نيز برگزار شده است.


- جشنوارهٔ اميد:

نخستين جشنوارهٔ سينماى اميد در رشت و در تاريخ ۲۴ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۸۱ برگزار شد.


- جشنوارهٔ سينماى حقيقت:

سومين جشنوارهٔ سينماى حقيقت ۳ تا ۵ مهرماه ۱۳۸۱ در يزد برگزار شد.


- حشنوارهٔ سينماى خانواده:

سومين جشنوارهٔ خانواده در اروميه، ۷ تا ۹ شهريور ۱۳۸۱ برگزار شد.


- جشن سينماى ايران:

جشن سينما تاکنون شش دوره برگزار شده است.


- جشنواره فيلم‌هاى آموزشي، تربيتى رشد:

قديمى‌ترين جشنوارهٔ ايرانى است که فعاليت خود را بعد از يک وقفه، در سال ۱۳۶۱ پى گرفت.


- جشنواره ملى فيلم کوتاه سينماى جوان:

هجدهمين جشنواره ملى فيلم کوتاه سينماى جوان در ۱۳۸۰ برگزار شد.


از ديگر جشنواره‌هاى کشورى مى‌توان جشنواره فيلم سبز و جشنواره سينماى مستند کيش و ... را نام برد.