جشنواره بين‌المللى فيلم‌هاى خانوادگى سئول (کره جنوبى / دسامبر)


جشنواره بين‌المللى فيلم‌ ستالونيکى (يونان / نوامبر)


جشنواره بين‌المللى فيلم‌ فورتاک درديل (آمريکا / نوامبر)


جشنواره بين‌المللى فيلم‌ گيخون (اسپانيا / نوامبر)


جشنواره فيلم نورين (ايتاليا / نوامبر)


جشنواره فيلم کودک حيدرآباد (هندوستان / نوامبر)


جشنواره فيلم‌ محيط زيست (فرانسه / اکتبر)


جشنواره بين‌المللى سينما و تلويزيون تون اکران (سويس / سپتامبر)


جشنواره فيلم‌ کوتاه و يک دکونده (پرتغال / ژوئيه)


جشنواره فيلم‌ تائورمينا (ايتاليا / ژوئيه)


جشنواره فيلم‌ زنگبار (تانزانيا / ژوئيه)


جشنواره بين‌المللى فيلم کودک و نوجوان زلين (جمهورى چک / مه)


جشنواره فيلم‌ کودک چهارصد ضربه (کانادا / آوريل)


جشنواره فيلم‌هاى مستقل بوئنوس آيرس (آرژانتين / آوريل)


جشنواره فيلم‌ کودک قاهره (مصر / مارس)


جشنواره فيلم‌ سينه جونيور ۹۴ (فرانسه / فوريه)


جشنواره فيلم انونى (فرانسه / فوريه)


جشنواره اسکار (امريکا / فوريه)


جشنواره فيلم سينما تگزاس (امريکا / ژانويه)


جشنواره فيلم فليکرفست


جشنواره فيلم والنيسن (فرانسه / مارس)


جشنواره فيلم کوتاه کارتاژ (تونس / آوريل)


جشنواره فيلم فوکوس اول هت زوييدن (بلژيک / مه)


جشنواره بين‌المللى فيلم سن فرانسيسکو (امريکا / مه)


جشنواره بين‌المللى فيلم سن پطرز بورگ (روسيه / ژوئن)


جشنواره فيلم مستند مارسى (فرانسه / ژوئن)


جشنواره فيلم مانيل - سينانيک (فيليپين / ژوئيه)


جشنواره فيلم مونته کاتين (ايتاليا / ژوئيه)


جشنواره فيلم‌ جيفونى (ايتاليا / ژوئيه)


جشنواره فيلم يونيکا (هلند / اوت)


جشنواره فيلم لوکاس (آلمان / سپتامبر)


جشنواره فيلم پيونگ يانگ (کره / سپتامبر)


جشنواره فيلم بانکوک (تايلند / اکتبر)


جشنواره فيلم زنان فلورانس (ايتاليا / اکتبر)


جشنواره فيلم پوسان (کره جنوبى / اکتبر)


جشنواره شيکاگو (امريکا / اکتبر)


جشنواره فيلم کودک شيکاگو (امريکا / اکتبر)


جشنواره فيلم برنو (جمهورى چک / اکتبر)


جشنواره فيلم سائوپولو (برزيل / نوامبر)


جشنواره فيلم تسالوديک (يونان / نوامبر)


جشنواره فيلم مانهايم، هايدلبرگ (آلمان / نوامبر)


جشنواره فيلم اوبرويله (فرانسه / نوامبر)