فهرست جشنواره‌هاى بين‌المللى داخلى

- جشنواره بين‌المللى فيلم فجر:

بيست و يکمين جشنواره بين‌الملى فيلم فجر در سال ۱۳۸۱ برگزار شده است.


- جشنواره بين‌المللى فيلم‌هاى کودکان و نوجوانان:

هفدهمين دوره اين جشنواره در مهرماه ۱۳۸۱ در اصفهان برگزار شده است.


- جشنواره بين‌المللى فيلم کوتاه سينماى جوان:

هجدهمين دورهٔ اين جشنواره در سال ۱۳۸۰ برگزار شده است.

فهرست جشنواره‌هاى معتبر خارجى

- جشنواره فيلم کن:

اين جشنواره در کن (فرانسه) و در ماه مى برگزار مى‌شود.


روح جشنواره فيلم کن، بر پايه دوستى استوار است و همکارى جهانى و هدف از آن معرفى و بذل توجه به آثارى با کيفيت هنرى براى مشارکت در پيشرفت هنر سينما و ترغيب توسعهٔ صنعت سينما در سراسر دنيا است.


- جشنوارهٔ فيلم ماردل پلاتا:

اين جشنواره در ماردل پلاتا (آرژانتين) و در ماه نوامبر برگزار مى‌شود. هدف و برنامهٔ اين جشنواره، همکارى با فعاليت‌هاى فرهنگى در دنياى هنر هفتم و ارتقا سطح رقابت در ميان توليدات همه کشورهاست که داراى صنعت سينما بوده‌اند. جشنواره فراهم‌کننده زمينه‌هايى مناسب براى سينما پس از صد سال تاريخ اين هنر به منظور يافتن مضامين و شکل‌هاى جديد و تازه است.


- جشنوارهٔ بين‌المللى فيلم مسکو:

اين جشنواره در مسکو (روسيه) در ماه جولاى برگزار مى‌شود. هدف اين جشنواره، گسترش و ارتقاء کارهاى برجسته هنر فيلم و توسعه همکارى فيلم‌سازان از کشورهاى مختلف و تعميق روابط دوستانه ميان ملت‌ها است.


- جشنواره فيلم مونترال:

اين جشنواره در مونترال (کانادا) و در آگوست برگزار مى‌شود. هدف جشنواره، تشويق درک و فهم متقابل ميان ملت‌ها براى ارتقاء هنر سينما توسعه تلاقى آرا در آمريکاى شمالي، مابين حرفه‌اى‌هاى سينما از تمامى نقاط دنيا در اين منطقه و تشويق و ترغيب در گسترش صنعت سينماست.


- جشنوارهٔ فيلم ونيز:

اين جشنواره در ونيز (استراليا) و در آگوست برگزار مى‌شود. هدف آن تشويق به آگاهى بر کليهٔ وجوه سينما بعنوان هنر و سرگرمى برانگيختن فعاليت خلاق در جريان تطبيق و مطالعه است.


- جشنوارهٔ فيلم برلين:

اين جشنواره در آلمان در ماه فوريه برگزار مى‌گردد.


- جشنواره بين‌المللى فيلم توکيو:

اين جشنواره در توکيو در ماه نوامبر برگزار مى‌شود. هدف اين جشنواره توسعهٔ تبادلات هنري، دوستى‌ها، درک متقابل و همکارى‌ها ميان ملت‌ها از طريق رسانه فيلم است.


- جشنواره فيلم شانگ‌هاي:

مکان اين جشنواره شانگ‌هاى (چين) و زمان آن در ماه جون است. جشنواره به منظور تشويق فهم و درک متقابل و افزايش دوستى ميان مردم کشورها و مناطق مختلف، هنرهاى سينمايى را گرامى داشته، از گسترش و توسعه صنعت سينما حمايت مى‌کند.


- جشنوارهٔ فيلم قاهره:

مکان اين جشنواره، قاهره (مصر) و زمان آن ماه مارس مى‌باشد. موضوع اين جشنواره عبارت است از توسعهٔ ذائقهٔ هنري، ارتقاء درک بهتر ميان مليت‌هاى مختلف جامعه جهانى و ايفاء نقش گزارشى تفصيلى دربارهٔ ارتقاء اين هنر و همچنين صنعت سينماى جهان.


- جشنوارهٔ بين‌المللى فيلم کارلووى واري:

مکان اين جشنواره کارلووى وارى (جمهورى چک) و زمان آن ماه جولاى است. جشنواره در جستجوى ارتقاء فيلم‌هايى با ارزش هنرى است که نمايانگر تغييرات و تحولات امروز اروپا و تمام جهان باشند.