اين مجموعه در شمال غربى بهشت‌زهرا، در کنار اتوبان تهران - قم واقع شده است. پس از رحلت امام خميني، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، بلافاصله بناى موقتى بشکل مکعب با گنبدى مدور بر فراز آرامگاه ايشان ساخته شد. در مرحلهٔ بعد گنبدى شکيل و زيبا روى مقبره واقع شد و اطراف آن با نرده‌هاى مشبک محصور شد. مرحله نهايى احداث آرامگاه توسط يک شرکت مهندسى ساختمان انجام گرفت. اين مجموعه شامل حرم، ايوان، صحن و مناره‌هاى بلند است. در اطراف حرم ساختمان‌هاى زيادى نظير ساختمان‌هاى اداري، دانشگاه، زائرسرا و دهها طرح عمرانى در دست احداث است.


آرامگاه امام خميني (ره) تهران
آرامگاه امام خميني (ره) تهران