ماهان در چهل کيلومترى شرق کرمان، در کنار جادهٔ اصلى واقع شده است. زيارتگاه شاه نعمت ا... ولى داخل اراضى وقفي، در ناحيه‌اى دور از روستا قرار دارد. شاه نعمت‌ا... ولي، عارف و شاعر قرن نهم هجرى است. زيارتگاه وى شامل سه حياط روباز، در راستاى يک محور مرکزى است. بيشتر بناهاى اين مجموعه متعلق به دورهٔ صفويه است و در دورهٔ قاجار بناهايى به آن افزوده شده است. قديمى‌ترين اثر معماري، گنبدخانه‌اى است که صندوق قبر شاه نعمت‌ا... ولى در آن قرار دارد. اين گنبدخانه در ۸۴۰ هجرى توسط احمدشاه، مريد وى برپا گرديده است. اين مجموعه شامل بناهاى متعددى است که مهم‌ترين آنها ورودي، صحن، حسينيه، کاروانسرا، رواق، حرم، مرقد، گنبد، چله‌خانه، آرامگاه شاه‌خليل و مقابر متعدد است. اين بناى زيبا از قرن هشتم هجرى برجاست و در دورهٔ صفويان و قاجاريه، اجزائى به آن افزوده شده و بصورت کنونى درآمده است.


آرامگاه شاه نعمت‌ اللّه ولي، كرمان
آرامگاه شاه نعمت‌ اللّه ولي، كرمان