اتوبار باربری شرق تهران (اتوبار مجیدیه)

اتوبار باربری شرق تهران (اتوبار مجیدیه)کد543
حمل اثاثیه متزل مجیدیه وشرق تهران به تهران وشهرستان کارگران مجرب وورزیده
کامیونهای بزرگ مسقف در کلیه مناطق مجیدیه وشرق تهران وشمال تهران اتوبار باربری مجیدیه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.