آفتاب

مرکز تخصصی فاکتور قم راه اندازی شد

مرکز تخصصی فاکتور قم راه اندازی شد
مرکز تخصصی فاکتور قم راه اندازی شد
مرکز تخصصی فاکتور قم راه اندازی شد طراحی و چاپ انواع فاکتور کاربن لس ، قبض ، و سایر اوراق اداری ( فاکتور ، سند دریافت ، سند پرداخت ، برگه مرخصی ، فرم ماموریت ، درخواست کالا و … ) با سرعت فوق العاده بوسیله دستگاه های تمام اتوماتیک شماره ، پرفراژ ، منگنه ، لب چسب تک برگی (قبض) ، دوبرگی ، سه برگی و .... قیمت همکاری برای همکاران محترم * تحریر ( رو 80 زیر 60 ایرانی ) * تک رنگ / 1000 شماره 20 دسته / (3 تا 4 روز کاری) آ6 / 2 برگی / - آ6 / 3 برگی / 55,000 *** آ5 / 2 برگی / 50,000 آ6 / 3 برگی / 75,000 *** آ4 / 2 برگی / 85,000 آ4 / 3 برگی / 130,000 *** آ3 / 2 برگی / 170,000 آ3 / 3 برگی / 2,550,000 *** ب5 / 2 برگی / 60,000 ب5 / 3 برگی / 55,000 *** ب6 / 2 برگی / 40,000 ب6 / 3 برگی / 650,000 *** ب4 / 2 برگی / 120,000 ب4 / 3 برگی / 180,000 *** * تک رنگ / 2000 شماره 40 دسته / (3 تا 4 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 70,000 آ6 / 3 برگی / 100,000 *** آ5 / 2 برگی / 90,000 آ5 / 3 برگی / 140,000 *** آ4 / 2 برگی / 160,000 آ4 / 3 برگی / 240,000 *** آ3 / 2 برگی / 320,000 آ3 / 3 برگی / 480,000 *** ب5 / 2 برگی / 110,000 ب5 / 3 برگی / 170,000 *** ب6 / 2 برگی / 80,000 ب6 / 3 برگی / 100,000 *** ب4 / 2 برگی / 220,000 ب4 / 3 برگی / 340,000 *** * تک رنگ / 5000 شماره 100 دسته / (3 تا 4 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 140,000 آ6 / 3 برگی / 240,000 *** آ5 / 2 برگی / 200,000 آ5 / 3 برگی / 320,000 *** آ4 / 2 برگی / 370,000 آ4 / 3 برگی / 580,000 *** آ3 / 2 برگی / 730,000 آ3 / 3 برگی / 1,050,000 *** ب5 / 2 برگی / 250,000 ب5 / 3 برگی / 390,000 *** ب6 / 2 برگی / 160,000 ب6 / 3 برگی / 220,000 *** ب4 / 2 برگی / 510,000 ب4 / 3 برگی / 780,000 *** * دو رنگ / 1000 شماره 20 دسته / (5 تا 6 روز کاری) آ6 / 2 برگی / - آ6 / 3 برگی / 65,000 *** آ5 / 2 برگی / 70,000 آ5 / 3 برگی / 105,000 *** آ4 / 2 برگی / 115,000 آ4 / 3 برگی / 176,000 *** آ3 / 2 برگی / 230,000 آ3 / 3 برگی / 345,000 *** ب5 / 2 برگی / 85,000 ب5 / 3 برگی / 125,000 *** ب6 / 2 برگی / 55,000 ب6 / 3 برگی / 75,000 *** ب4 / 2 برگی / 170,000 ب4 / 3 برگی / 250,000 *** * دو رنگ / 2000 شماره 40 دسته / (5 تا 6 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 80,000 آ6 / 3 برگی / 120,000 *** آ5 / 2 برگی / 130,000 آ5 / 3 برگی / 200,000 *** آ4 / 2 برگی / 220,000 آ4 / 3 برگی / 340,000 *** آ3 / 2 برگی / 400,000 آ3 / 3 برگی / 590,000 *** ب5 / 2 برگی / 160,000 ب5 / 3 برگی / 240,000 *** ب6 / 2 برگی / 100,000 ب6 / 3 برگی / 140,000 *** ب4 / 2 برگی / 320,000 ب4 / 3 برگی / 480,000 *** * دو رنگ / 5000 شماره 100 دسته / (5 تا 6 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 180,000 آ6 / 3 برگی / 280,000 *** آ5 / 2 برگی / 300,000 آ5 / 3 برگی / 480,000 *** آ4 / 2 برگی / 510,000 آ4 / 3 برگی / 810,000 *** آ3 / 2 برگی / 910,000 آ3 / 3 برگی / 1,310,000 *** ب5 / 2 برگی / 380,000 ب5 / 3 برگی / 560,000 *** ب6 / 2 برگی / 230,000 ب6 / 3 برگی / 310,000 *** ب4 / 2 برگی / 710,000 ب4 / 3 برگی / 1,100,000 *** * چهار رنگ / 1000 شماره 20 دسته / (7 تا 10 روز کاری) آ6 / 2 برگی / - آ6 / 3 برگی / 950,000 *** آ5 / 2 برگی / 105,000 آ5 / 3 برگی / 145,000 *** آ4 / 2 برگی / 170,000 آ4 / 3 برگی / 255,000 *** آ3 / 2 برگی / 230,000 آ3 / 3 برگی / 395,000 *** ب5 / 2 برگی / 145,000 ب5 / 3 برگی / 220,000 *** ب6 / 2 برگی / 850,000 ب6 / 3 برگی / 120,000 *** ب4 / 2 برگی / 290,000 ب4 / 3 برگی / 440,000 *** * چهار رنگ / 2000 شماره 40 دسته / (7 تا 10 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 130,000 آ6 / 3 برگی / 180,000 *** آ5 / 2 برگی / 200,000 آ5 / 3 برگی / 280,000 *** آ4 / 2 برگی / 330,000 آ4 / 3 برگی / 490,000 *** آ3 / 2 برگی / 620,000 آ3 / 3 برگی / 720,000 *** ب5 / 2 برگی / 280,000 ب5 / 3 برگی / 410,000 *** ب6 / 2 برگی / 160,000 ب6 / 3 برگی / 220,000 *** ب4 / 2 برگی / 530,000 ب4 / 3 برگی / 820,000 *** * چهار رنگ / 5000 شماره 100 دسته / (7 تا 10 روز کاری) آ6 / 2 برگی / 280,000 آ6 / 3 برگی / 430,000 *** آ5 / 2 برگی / 480,000 آ5 / 3 برگی / 650,000 *** آ4 / 2 برگی / 750,000 آ4 / 3 برگی / 1,120,000 *** آ3 / 2 برگی / 1,410,000 آ3 / 3 برگی / 1,650,000 *** ب5 / 2 برگی / 660,000 ب5 / 3 برگی / 960,000 *** ب6 / 2 برگی / 380,000 ب6 / 3 برگی / 490,000 *** ب4 / 2 برگی / 1,250,000 ب4 / 3 برگی / 1,860,000 ارسال به سراسر کشور

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۵-۳۲۹۱۲۵۲۵

گروه چاپ و تبلیغات عقیق

36 ، 2272 ، بلوار امین ، نبش کوچه 24 ، پلاک 510

hiostad96@gmail.com