آفتاب

تبدیل 1 به 4 برای سرپیچهای معمولی

تبدیل 1 به 4 برای سرپیچهای معمولی
تبدیل 1 به 4 برای سرپیچهای معمولی
مبدل1ب4برای سرپیچهای معمولی خانگی( e27) جایگزینی برای لوستراز نظرروشنایی :

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۳۳۹۹۲۲۵۱-۰۲۱۳۳۹۹۲۱۵۱

امیر فراهانی

17 ، 763 ، تهران.لاله زارجنوبی.پاساژ بازارصنعت

azfarahani1@gmail.com