انجام کامل کليه خدمات مالياتي و حسابداري ش

انجام کامل کليه خدمات مالياتي و حسابداري ش
انجام کامل کليه خدمات مالياتي و حسابداري ش
بخشی از خدمات شرکت حساب پردازان
ارائه کلیه امور مالیاتی ، تنظیم گزارشات فصلی و ارزش افزوده
انجام خدمات مالی و مشاوره
مدیریت مالی
حسابرسی- حسابداری
تهیه صورت های مالی
تنظیم اظهارنامه عملکرد و تحریر دفاتر
مالیاتی-معاملات فصلی
طراحی ساختار مالی در نرم افزار
نرم افزار حسابداری
مؤسسه حساب پردازان مشاوران خبره ای در زمینه تنظیم صورتجلسه دارند و این امر مهم و پیچیده را برای شرکت ها ساده و بهترین تنظیم و یا تغییر صورتجلسه را ارائه می دهند.
اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها
فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور
صورت مالی با گزارش حسابرسی
ارائه و اخذ کد اقتصادی
صدور گواهی ارزش افزوده
پلمپ دفاتر
ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ کارت بازرگانی به صورت شخصی و شرکتی به همراه وکالت نامه رسمی
ثبت شرکت -ثیت صورتجلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها
صدور پیش فاکتور و فاکتور رسمی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۵ : ۳۵ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.