فاکتور رسمی ، فروش فاکتور رسمی

فاکتور رسمی ، فروش فاکتور رسمی
فاکتور رسمی ، فروش فاکتور رسمی
09108449390ارائه کلیه امور مالی و حسابداری، فروش فاکتور رسمی ، صدور فاکتور رسمی
اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای معتبر و تولید ها و کارخانجات
خدمات مجموعه بازرگانی یوسفی:
ارائه وفروش کد اقتصادی
صدور گواهی ارزش افزوده
پلمپ دفاتر
ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و شرکتی به همراه وکالتنامه رسمی
ثبت شرکت -ثیت صورتجلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها

تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی
صدور پیش فاکتور و فاکتور رسمی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۷ : ۰۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.