سمپاشی سوسک با روش IPM صد در صد تضمینی

سمپاشی سوسک با روش IPM صد در صد تضمینی
سمپاشی سوسک با روش IPM صد در صد تضمینی
سمپاشی سوسک با روشipm که تئسط کارشناسان رسمی شرکت انجام شده و بصورت تضمینی میباشد برای ارامش خاطر شما در صورت نیاز ضمانتنامه کتبی ارائه خواهد شد
سوسک ها (سوسری ها) بعلت نوع تغذیه و سبک زندگی و محل های استقرارشان بصورت طبیعی حامل چندین نوع باکتری ، ویروس و عوامل بیماریزا هستند بهترین راه دورکردن ، از بین بردن و کنترل سوسک درشت و سوسک ریز اقدامات بهداشتی و سمپاشی های دوره ای میباشد که حتما باید بوسیله شرکت های سمپاشی دارای مجوز وزارت بهداشت انجام شود .
هر یک از حشرات موذی و جانوران مزاحم به طریقی زندگی انسان را مورد تهاجم قرار می دهند برخی بانیش و گزش هایشان (ساس ، کنه، هیره، شپش ، کک ، مایت) برخی با بیماریزایی (سوسک ریز ، سوسک درشت ، موش ) برخی ایجاد ترس و فوبیا (سوک درشت ، عنکبوت ، مارمولک ، رتیل ، موش) که باید با روش های منطقی و اصولی کنترل شوند.


برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی شرکت مراجعه کنید
http://www.armansabz.net

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۷ : ۱۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.