امور مالیاتی ، حسابداری ، تحریر دفاتر قانونی

امور مالیاتی ، حسابداری ، تحریر دفاتر قانونی
امور مالیاتی ، حسابداری ، تحریر دفاتر قانونی
انجام کلیه امور مالی و حسابداری ، امور مالیاتی ، حقوق و بیمه ، گزارشات ارزش افزوده، گزارشات فصلی ماده 169 مکرر ، اظهار نامه عملکرد سالیانه اشخاص حقوق و حقیقی ، تحریر دفاتر قانونی و تنظیم لایحه مالیاتی و دفاعیه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ ۵۱ : ۴۷ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.