محلول ضدسیمان، لک و دوغاب

محلول ضدسیمان، لک و دوغاب
محلول ضدسیمان، لک و دوغاب
محلولی قوی برای از بین بردن لکه های سیمان و دوغاب از روی نما،اسیدی بسیارقوی برای ازبین بردن جرم های کف
ماده ای فوق العاده جهت بازکردن لوله ها،قابل رقیق شدن تا10برابر
قیمت بسیبسیار مناسب و کیفیت بسیبسیار بالا

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.