آفتاب

محلول ضدسیمان، لک و دوغاب

محلول ضدسیمان، لک و دوغاب
محلول ضدسیمان، لک و دوغاب
محلولی قوی برای از بین بردن لکه های سیمان و دوغاب از روی نما،اسیدی بسیارقوی برای ازبین بردن جرم های کف ماده ای فوق العاده جهت بازکردن لوله ها،قابل رقیق شدن تا10برابر قیمت بسیبسیار مناسب و کیفیت بسیبسیار بالا

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۶۵۵۲۴۰۰۱

سید محمد حسن میرصانع

17 ، 763 ،

Mirsane67@Yahoo.com