آفتاب

منشی و رزرویشن تاکسی سرویس خانم یا آقا

منشی و رزرویشن تاکسی سرویس خانم یا آقا
منشی و رزرویشن تاکسی سرویس خانم یا آقا
رزرویشن تاکسی سرویس شیفت صبح با روابط عمومی بالا خان یا آقا مسلط به نرم افزار و کامپیوتر

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۵۷۱۵۵۰۵۵

جعفری

17 ، 763 ، جنت آباد باغ غربی

hamidjpo@gmail.com