آفتاب

مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912

مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912
مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912
** مـــوبــایـــل هـــمــراه ســـبـــز ** بــزرگــتــریــن مــرکــز خــریــد و فــروش خــطــوط 0912 ** دارای جــواز کـســب از اتـحــادیـه مـخـابــرات ** نـــقـــد و اقـــســـاط ** بــا شــرایــط ویـــژه ** شـمـا بـا یـک سـوم قـیـمـت مـیـتـوانـیـد صـاحـب خـطـوط زیــبـا و رنــد شـویـد. ** بــدون کــارمــزد ** مــشــاهــده لـیــسـت خـطــوط از طــریـق کـانــال تـلـگـرام Mobile_hamrahsabz@ ** هـمچـنـیـن بـه دارنـدگـان سیـمـکـارت هـای رنـد تـا 90 درصـد ارزش سـیـمکـارت وام فــــــــــــــــــوری تعـلـق مـیـگیـرد. ** ارسـال رایـگـان بـه تـمـامی نـقـاط کـشـور آدرس : تـهـران فـلـکــه 2 صـادقـیــه بــرج گـلـدیـس طـبـقــه 4 واحــد 410 *** بــرای اطــلاعــات بـیــشـتـر بـا مـا تـمــاس بـگـیـریــد.

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۱۲۴۳۳۳۴-۴۴۲۸۹۴۸۶-۴۴۲۸۹۴۸۷

حـــامــد زریــن مــکــان

17 ، 763 ، فـلـکـه 2 صـادقـیـه بــرج گـلـدیـس طــبقـه 4 واحـــد 410

[email protected]