آفتاب

ایمنی و استقرار استاندارد

ایمنی و استقرار استاندارد
ایمنی و استقرار استاندارد
ایمنی - محیط زیست - استاندارد ISO 14001 - استاندارد OHSAS 18001 - ایمنی ، بهداشت ومحیط زیستH.S.E - ایمنی در آزمایشگاه صنعتی (شناسایی خطر- ارزیابی ریسک) - ایمنی در آزمایشگاه پزشکی (شناسایی خطر- ارزیابی ریسک) - ایمنی در سالن تولیدی و کارگاه ها(شناسایی خطر- ارزیابی ریسک) - ایمنی لیفتراک - ایمنی در برق - ایمنی جرثقیلها و بالابرها - ایمنی در ریخته گری ۳- مدیریت کیفیت •آشنایی با مدل ارزیابی تعالی سازمانی EFQM • مفاهیم ، مستند سازی و تشریح الزامات سری استاندارد ISO 9001 • مفاهیم ، مستند سازی و تشریح الزامات سری استاندارد ISO TS • آشنایی با مفاهیم تفکر تولید ناب • کنترل فرآیند آماری به روش SPC • هزینه های کیفیت COQ •سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 • سیستم مدیریت ایمنی OHSAS 18001 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 •سیستم مدیریت امنیت اطلاعات SA 8000 •سیستم مدیریت پاسخگوی اجتماعی ISO 17799 •سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی ISO 8000 •سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودرویی ISO/TS 16949 •سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات غذایی و بهداشتی HACCP-ISO 22000 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات هوافضا ISO/AS-9100 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات تجهیزات پزشکی ISO 13485 ۴- مدیریت پروژه • آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK • سیستم مدیریت پروژه am/pm • برنامه ریزی و کنترل پروژه • کنترل پروژه کارگاهی • برنامه ریزی کاربردی پروژه • مدیریت ریسک در پروژه ها • مدیریت هزینه در پروژه ها • مدیریت منابع انسانی در پروإه ها ۵- کالیبراسیون - کالیبراسیون عمومی - کالیبراسیون دستگا ههای شیمیایی ( PHمتر – هدایت سنج – اسپکتروفتومتر – کوانتومتر- هیدرومتر و .... ) - کالیبراسیون ظروف حجمی - کالیبراسیون دما - کالیبراسیون فشار ۶- موارد خاص - ریخته گری بیلت به روش دستی - ریخته گری پیوسته ( ccm ) - نصب نسوز کوره های القایی ( طراحی – انتخاب مواد – نصب – زینتر – کنترل – نگهداری ) - نصب نسوز کوره های نگهدارنده – اینداکتور ( طراحی – انتخاب مواد – نصب – زینتر – کنترل – نگهداری ) - نصب نسوز کوره های ذوب و نگهداری آلومینیم ( طراحی – انتخاب مواد – نصب – زینتر – کنترل – نگهداری ) - نصب نسوز کوره های ذوب و نگهداری مس و برنج ( طراحی – انتخاب مواد – نصب – زینتر – کنترل – نگهداری ) - نصب نسوز کوره های مشلعی ( طراحی – انتخاب مواد – نصب – زینتر – کنترل – نگهداری ) تلگرام : Telegram.me/Fgatco-company

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۹۰۲۹۲۰۲۶۳

فگاتکو

17 ، 763 ، تهران

ary.mo20t@gmail.com

ارسال درخواست به آگهی دهنده

اطلاعات خود را وارد کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.