کمک یاری - نگهداری، مراقبت و پرستاری از سالمند و کودک

کمک یاری نگهداری، مراقبت و پرستاری از سالمند و کودک
کمک یاری - نگهداری، مراقبت و پرستاری از سالمند و کودک
ارتباط مستقیم با پرستاران و مراقبان

دارای نماد اعتماد الکترونیک

بانک آنلاین اطلاعات پرستاران و مراقبان در منزل

به دنبال پرستار یا مراقب برای سالمند یا کودک خود هستید؟

به وسیله سایت کمک یاری می توانید بدون پرداخت هزینه های سنگین به موسسات، پرستار و یا مراقب مورد نظرخود را به طور مستقیم از بین انبوه پرستاران موجود در سایت انتخاب نمایید.

پرستاری از سالمند در منزل شما
خدماتی نوین برای سالمند شما و پرستاران جویای کار در سایت komakyari.com
بانک آنلاین اطلاعات پرستاران و مراقبان در منزل

Telegram: 09901962095

به دنبال خانه دار یا آشپز برای منزل خود هستید؟

به وسیله سایت کمک یاری می توانید بدون پرداخت هزینه های سنگین به موسسات، فرد مورد نظرخود را به طور مستقیم از بین انبوه کارجویان موجود در سایت انتخاب نمایید.

خانه داری و آشپزی در منزل شما

خدماتی نوین برای پیدا کردن فردی برای نگهداری منزل شما در سایت komakyari.com

بانک آنلاین اطلاعات آشپزها و خانه داران

Telegram: 09901962095

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۴ : ۵۰ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.