آفتاب

خوابگاه دخترانه ستاره میدان ولیعصر

خوابگاه دخترانه ستاره میدان ولیعصر
خوابگاه دخترانه ستاره میدان ولیعصر
۰۹۳۷۱۷۲۱۹۷۲-خوابگاه و اقامتگاه دخترانه شیک و تمیز واقع در میدان ولیعصر خیابان طالقانی. سالن مطالعه اینترنت رایگان و نزدیک مترو و BRT و .....۰۹۳۷۱۷۲۱۹۷۲و۰۹۱۹۰۹۳۰۰۴۵

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۷۱۷۲۱۹۷۲

معتقد

17 ، 763 ، میدان فلسطین

mml1382@yahoo.com