خرید و فروش گلخانه و زمین با مجوز گلخانه در البرز

خرید و فروش گلخانه و زمین با مجوز گلخانه در البرز
خرید و فروش گلخانه و زمین با مجوز گلخانه در البرز
هزار متر زمین کشاورزی با مجوز گلخانه در نظرآباد
14 هزار متر زمین کشاورزی با مجوز گلخانه در نظرآباد
15 هزارمتر زمین کشاورزی با مجوز گلخانه در نظرآباد
خرید و فروش زمین کشاورزی با مجوز گلخانه در البرز
3 هکتار زمین کشاورز با مجوز گلخانه در نظرآباد کرج
12 هزار متر گلخانه در تهراندشت کرج

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۹ : ۴۹ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.