وانت بار تهران (سرویس دهی کل مناطق تهران)شبانه روزی همراه با کارگر مخصوص اسباب کشی

وانت بار تهران سرویس دهی کل مناطق تهران شبانه روزی همراه با کارگر مخصوص اسباب کشی
وانت بار تهران (سرویس دهی کل مناطق تهران)شبانه روزی همراه با کارگر مخصوص اسباب کشی
حمل بار و اسباب کشی در تهران و کل مناطق تهران شمال و غرب
فاصله زمانی شما با ما15دقیقه میباشد
خاور ،کامیون ،وانت ،شبانه روزی
همراه با کارگر مخصوص اسباب کشی وکار بلد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ۵۴ : ۴۶ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.