آفتاب

پولی 16 دندانه GT2-16 مخصوص پرینتر سه بعدی شفت 5 میلیمتری

پولی 16 دندانه GT2-16 مخصوص پرینتر سه بعدی شفت 5 میلیمتری
پولی 16 دندانه GT2-16 مخصوص پرینتر سه بعدی شفت 5 میلیمتری
فروش پولی 16 دندانه GT2-16 مخصوص پرینتر سه بعدی شفت 5 میلیمتری

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۴۴۱۰۰۴۴۶-۰۹۳۳۵۳۱۰۴۴۶

حسین صحرائی

11 ، 711 ، تبریز

hoseinsahrae61@yahoo.com