خدمات چاه حفاری چاه 09198022840

خدمات چاه حفاری چاه 09198022840
خدمات چاه حفاری چاه 09198022840
شرکت خدماتی تاسیساتی اریا فراز 44627664 انواع خدمات لوله وچاه فاضلاب اعم از تعمیرحفاری انواع چاه آب،فاضلاب،ارت،آزمایش خاک وتخلیه ولایروبی وکفتراشی وتراش بعلاوه طوقه چینی وکول چینی با بیمه وثبت با نرخ دولتی در تمام نقاط تهران وکرج ارایه میکند.

شمال:22988854 مرکز:88178254 غرب: 44627664 شرق:77587609 سایر نقاط:09199835533

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.