آفتاب

استانداردهای ملی ساخت انواع تریلر (توحید ت&#1

استانداردهای ملی ساخت انواع تریلر (توحید ت&#1
استانداردهای ملی ساخت انواع تریلر (توحید ت&#1
استاندارد ملی تریلر رعایت شده توسط شرکت تولیدی توحید صنعت البرز ساخت و طراحی انواع تریلر مطابق با استاندارد ردیف شرح استاندارد معادلEEC استاندارد معادل ECE استاندارد ملی ایران 1 خودروهای جاده ای -مخازن سوخت مایع وحفاظ عرضی زیرشایس عقب-ویژگی 70/221/EEC 58-01ECE 6480 2 خودرو-موقیعت پلاک عقب -ویژگی ها 70/222/EEC 6491 3 خودرو-نیروی کنترل فرمان وسایط نقلیه-ویژگی و روش آزمون 70/311/EEC 79-01 3917 4 خودروهای جاده ای -سیستم ترمزگیری وسایط نقلیه -موتوری -ویژگیها و روش آزمون 71/320/EEC 13-09…90-01 6472 5 خودروهای جاده ای -تداخل رادیویی (سازگاری الکترو مغناطیس)خودروهای -روشهای آزمون 72/245/EEC .10-02 6502 6 خودرو-پلاکهای شناسائی-ویژگی ها 76/114/EEC 6489 7 خودروهای جاده ای -نصب وسایل روشنایی و علامت دهندهای نوری ویژگیها و روش آزمون 76/756/EEC 48-01 6479 8 خودروهای جاده ای -شب نما(بازتاب گرها)-ویژگیهاوروش آزمون 76/757/EEC .3-02 6494 9 خودروهای جاده ای -چراغ های منتهی الیه-موقیعت جلو ؛موقیعت عقب وترمزورانندگی در زوز و نشانگر جانبی -ویژگیهاوروشهای آزمون 76/758/EEC 07-02.87-00.91-00 6651 10 خودروهای جاده ای -چراغهای راهنما-ویژگیها و روشهای آزمون 76/759/EEC .6-01 6505 11 خودروهای جاده ای -چراغهای پلاک عقب -ویژگیها و روشهای آزمون 76/760/EEC .4-00 6495 12 خودروهای جاده ای -چراغ مه شکن عقب -ویژگیها و روشهای آزمون 77/538/EEC .38-00 6504 13 خودرو -چراغ دنده عقب -ویژگی و روشهای آزمون 77/539/EEC 23 6492 14 سیستم های گرمایس 2001/56/EEC 122 8421 15 خودرو -حفاضهای جانبی-ویژگیها 89/297/EEC .73-00 6671 16 خودرو -سیستم های ممانعت از پاشش -ویژگیها و روشهای آزمون 91/226/EEC 6501 17 خودرو شیشه وایمنی و مواد شیشه کاری-ویژگی و روشها 92/22/EEC .43-00 6894 18 خودروها -تایرها -ویژگیها و روشها 92/23/EEC .30-02.54-0-64-0 1093 19 خودروها -جرم ابعاد-خودروها -تریلرها 97/271/EEC 6499 20 خودرو ها -وسایل کوپلینگ -مکانیکی -ویژگی ها وروشها 94/20/ فروش :09127655952

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۷۶۵۵۹۵۲

سعیدعزیزی

39 ، 3108 ، جاده کرج هشتگرد 02644523882 09127655952

tohidtrailer@yahoo.com