آفتاب

صادرات کنسرو ماهی کیلکا

صادرات کنسرو ماهی کیلکا
صادرات کنسرو ماهی کیلکا
قابل توجه تولیدکنندگان کنسرو ماهی کیلکا خرید و نمایندگی انحصاری فروش کنسرو ماهی کیلکا جهت صادرات به کشورهای مشترک المنافع ( روسیه ، قزاقستان ، تاجکستان و . . . ) با سفارش مشخص پذیرفته می شود . اولین خرید – 120 گرمی – 60 تن – پرداخت سر رسید ( تعهدی ) نهمین سال حضور مستمر در بازار کشورهای مشترک المنافع آبهای معدنی سیبری - مشاوره واردات به روسیه - صادرات به کشورهای شوروی سابق تماس : سعدآبادی 09120324968 0079680659995 00992900021110 در صورت نیاز می توانید آدرس ذیل را ملاحظه نمایید : arzhangtejarat.niazerooz.com

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۰۳۲۴۹۶۸

سعدآبادی

17 ، 763 ، تهران مسکو آستانه دوشنبه

moghaddam5@yahoo.com