آفتاب

انکوباتور و بن ماری پارسیان طب

انکوباتور و بن ماری پارسیان طب
انکوباتور و بن ماری پارسیان طب
انکوباتور و بن ماری همراه:09139704099 زارع دستگاه های شرکت پارسیان طب نوع دستگاه فور 22لیتری محفظه آلومینیوم با تایمر فور 22لیتری محفظه استیل با تایمر فور 22لیتری محفظه استیل(محفظه و بدنه) با تایمر فور 55لیتری محفظه آلومینیوم با تایمر فور 55لیتری محفظه استیل با تایمر فور 55لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال با دریچه تخلیه فور 55لیتری محفظه استیل دیجیتال با دریچه تخلیه فور 55لیتری تمام استیل (محفظه و بدنه)دیجیتال با دریچه تخلیه هوا فور 55لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال با دریچه تخلیه هوا فن دار فور 55لیتری محفظه استیل دیجیتال با دریچه تخلیه هوا فن دار فور100لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال فن دار فور 100لیتری محفظه استیل دیجیتال فن دار فور 140لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال فن دار فور 140لیتری محفظه استیل دیجیتال فن دار آب مقطر گیری 4لیتر در ساعت تمام استیل بن ماری جوش هشت خانه ساده بن ماری جوش هشت خانه ترموستاتیک بن ماری جوش با درب شیب دار ترموستاتیک بن ماری جوش و سرولوژی دیجیتال با درب شیب دار شیکرالک با کنترل دور موتور و تایمر دیجیتال (سیستم هوشمند) انکوباتور 55لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال یک درب انکوباتور 55لیتری محفظه استیل دیجیتال یک درب انکوباتور 55لیتری محفظه آلومینیوم دیجیتال دو درب انکوباتور 55لیتری محفظه استیل دیجیتال دو درب انکوباتور 55لیتری تمام استیل (محفظه و بدنه)دیجیتال انکوباتور 55لیتری محفظه آلومینیوم یخچالدار انکوباتور 55لیتری محفظه استیل یخچالدار انکوباتور 55لیتری تمام استیل (محفظه و بدنه)یخچالدار تلفن تماس: 03535220403همراه:09139704099 زارع

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۳۹۷۰۴۰۹۹

محمد صادق زارع

17 ، 763 ،

[email protected]