آب مقطر گیری پارسیان طب

1


آب مقطر گیری دو بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور شیشه ای چهار لیتر در ساعت پارسیان طب

2


آب مقطر گیری دو بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور شیشه ای هشت لیتر در ساعت پارسیان طب

3


آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور استیل چهار لیتر در ساعت آریا طب

4


آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسور استیل هشت لیتر در ساعت پارسیان طب

5


آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام استیل با کندانسورپیرکس چهار لیتر در ساعت پارسیان طب

6


آب مقطر گیری یک بار تقطیر تمام اتوماتیک تمام است با کندانسورپیرکس هشت لیتر در ساعت پارسیان طبهمراه:09139704099

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲ : ۱۸ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.