آفتاب

همکاری با مهندسین پایه 1 مکانیک

همکاری با مهندسین پایه 1 مکانیک
همکاری با مهندسین پایه 1 مکانیک
همکاری با مهندسین دارای پروانه پایه 1 نظام مهندسی در رشته مکانیک استان تهران به عنوان عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء 50% نقد، 50% روز اظهار نامه بدون واسطه

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۰۳۱۷۶۶۰۸۰

17 ، 763 ،