آفتاب

مواداولیه شوینده وبهداشتی

مواداولیه شوینده وبهداشتی
مواداولیه شوینده وبهداشتی
*****شرکت نوین پاک بهداشت جهانیان***** -----تولیدکننده مواداولیه شوینده ها وبهداشتی----- تگزاپن صدفی- کوکونات(لورآمید)- بتائین- سویامید- بهدامین

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۶-۳۷۷۸۷۶۵۲-۰۹۱۹۳۲۶۷۲۳۲

خانم خلج

39 ، 239 ، شهرک صنعتی اشتهارد-قطعه4194