آفتاب

تامین کننده سیم و کابل برق

تامین کننده سیم و کابل برق
تامین کننده سیم و کابل برق
انواع سـیـم و کابلهای بـرق فشـار ضـعیف با هادی مــس و آلومیـنیم و عایق PVC/XLPE ،انـواع کابلـهای شـلیدار،آرمـوردار(زره) سرب دار، انواع کابلهای ابزار دقیـق، انواع کابلهای نسوز با عایق XLPE و نوار میکا (MGT) و روکـش هالوژن فری( LSFOH)، انواع کابلهای فشار متوسط تا سطح ولتاژ 66KVو... تمامی محصولات مطابق استانداردهای مـلی و بیـن المـللی نظیر ISIRI/ IEC/BS /ASTM/ VDM/ IPSبا اسـتقرار بخشهای کنترل کیفیت و آزمایشهای مجهز تست نهایی میـگیرد و سفارشات مطـابق با استـانداردهای ملی و بین المـلـلی طبق درخواسـت مــشتریان تولید میگردد. وندورلیست(متال) : ملـی نفـت ایـران – نـفت مناطـق مرکزی ایـران- مناطـق نفــت خیـز جنوب-نفــت فلات قاره-ملی گاز ایران- مهـندسـی و توســعه گاز ایـران- پالایــش و پخـش فرآورده های نفــتی- ملی فـولاد ایـران- ملی صنایـع پتروشیـمی- خـطوط لولـه و مخابرات نفت – ملـی و مهندسـی ساختمان نفــت- راه آهن شهری تهران و حومـه- توزیع بـرق تهران-خراسان-آذربایجان شرقــی و غربــی- قزوین-اردبیل-تبریز و... وندرلیست(خراسان) :اولین دارنده گواهی نامه از KEMA برای کابلهای فشار ضعیف در ایران و دارای تاییدیه توزیع برق کـلیه استانها ......

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۹۰۹۲۶۶۸۸۰

خانم جاوید

17 ، 763 ، خ بهشتی پ 202

chalipacablepouya@gmail.com