کار در تولیدی عروسک سازی

ساعت کاری 8:30 الی 17
پرداخت هفتگی و مرتب
حقوق به صورت ساعتی محاسبه و پرداخت می شئد
ساعتی 5000 تومان برای شروع کار

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ۲۴ : ۴۵ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.