توالت فرنگی خارجی

توالت فرنگی خارجی
توالت فرنگی خارجی
جشنواره فروش توالت فرنگی خارجی Alp

مدل 2000 : درب دوبل آرام بند، سیستم تخلیه شوتینگ دورشور، مکانیزم دوزمانه، آکس 25، خروجی 6 بغل بسته

مدل 2030 : درب دوبل آرام بند، سیستم تخلیه واش داون، مکانیزم دوزمانه، آکس 25، خروجی 10 - بغل بسته

مدل 2076 : درب دوبل آرام بند، سیستم تخلیه شوتینگ دورشور، مکانیزم دوزمانه، آکس 25، خروجی 6 - بغل بسته

09191920541

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۳۹ : ۱۷ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.