آموزش مهارت های ارتباطی و هوش مالی به همراه کار و درآمد

آموزش مهارت های ارتباطی و هوش مالی به همراه کار و درآمد
آموزش مهارت های ارتباطی و هوش مالی به همراه کار و درآمد
کوچینگ رشد فردی
کوچینگ رهبری سازمانی
اصول و فنون مذاکره
ارتباط موثر
ارتباط غیر کلامی
غلبه بر اضطراب سخنرانی
مدیریت زمان
هوش مالی
MPT

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.