آفتاب

انجام خدمات حسابداری و مالی

انجام خدمات حسابداری و مالی
انجام خدمات حسابداری و مالی
ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی : صدور سند ، بستن حسابها ، تهیه و ارسال اطهارنامه های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده) ، گزارش فصلی و تحریر دفاتر قانونی ، تهیه صورتهای مالی و گزارشات بانکی و انبار و شرکت در هیات جهت ثبت درخواست به شماره تلگرام 09225065104 پیام دهید . با شما تماس گرفته میشود.
#

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۲۲۵۰۶۵۱۰۴

33 ، 3124 ، برج پاستور