پیش فروش سراتو2018

فروش سراتو 2018(تحویل 30روزه)
پیش پرداخت 60درصد(با 30درصد سودمشارکت)
و پرداخت 40درصد باقی مانده در هفت قسط.(قسط اول درزمان تحویل خودروپرداخت میشود.)
-شرکت بازرگانی اقتصاد نوین-

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۶ : ۱۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.