آفتاب

جویای کار

جویای کار
جویای کار
کارجو شهرستانی هستم ،سرایداری،برقکار ساختمان،تعمیر نگهداری،با جای خواب .کاردان الکترونیک،برقکار ماهر ساختمان،متاهل بدون فرزند،

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۵۰۰۱۳۵۱۰

شکوهی

19 ، 719 ،

mahdisshokouhi@gmail.com