آفتاب

مشارکت در ادامه ساخت استخر و سالن ورزشی

مشارکت در ادامه ساخت استخر و سالن ورزشی
مشارکت در ادامه ساخت استخر و سالن ورزشی
پیشنهادی خوب برای اونهایی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، فقط با مبلغ 600 میلیون سرمایه برای ادامه کار ساخت مجموع ورزشی در دو سال سود خوبی ببرید و حتما این پیشنهاد را بررسی کنید

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۱۸۳۰۲۴۳۴

28 ، 1401 ،