آفتاب

فروش یکجا تجاری - اداری

فروش یکجا تجاری - اداری
فروش یکجا تجاری - اداری
فروش یکجا تجاری اداری سند شخصی کل تجاری موجود 840 متر کل اداری موجود 780 متر سه بر 3 سال ساخت
#

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۹۳۴۴۱۹۷۱

خانم کاکایی

17 ، 763 ، کوی فردوس